வீடு > எங்களை பற்றி >உற்பத்தி சந்தை

உற்பத்தி சந்தை


உற்பத்தி சந்தை

உள்நாட்டு சந்தை மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தை ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் வாடிக்கையாளர்கள் எங்களிடம் உள்ளனர். லிச்சுவான் விற்பனைக் குழுவிற்கு பல வருட விற்பனை அனுபவம் உள்ளது, தயாரிப்புகளில் தொழில்முறை மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொறுப்பாகும். எங்கள் முக்கிய விற்பனை சந்தை:
வட அமெரிக்கா 60.00%
மேற்கு ஐரோப்பா 12.00%
ஓசியானியா 10.00%
தென் அமெரிக்கா 5.00%
தென்கிழக்கு ஆசியா 5.00%
Mid East 3.00%
கிழக்கு ஐரோப்பா 3.00%
கிழக்கு ஆசியா 2.00%கூட்டுறவு வழக்கு